2

Aianduse ja Mesinduse Seltsist

Pärnu Aianduse ja Mesinduse Selts (Pärnu AMS) on üksikliikmetest koosnev organisatsioon, mis tegutseb aianduse, mesinduse, kodukultuuri ja rahvuskultuuri arendamisega Pärnumaa piirkonnas.
Pärnu AMS loodi 1924. aastal.
Pärnu AMS püüab jätkata aiandusalaste koolituste, õppereiside, kursustega korraldamist ning tuua taas Pärnu AMS maakonna kaardile kui aianduse, mesinduse ja kodukultuuri arendamise keskusena.

Meil sõprusridadesse lisaks oma liikmetele kuuluvad veel Pärnumaa Mesinduse Selts ja Eesti Mesinike Liit. Meie majas asuvad veel Tootsi Aiandi kauplus ja kasvuhoone oma lillerohke aiandiga.

Meie maja teise korruse saali on võimalik rentida nii sünnipäevadeks kui ka muudeks tähtpäevadeks. Samuti on võimalik viia läbi erinevaid koolitusi/loenguid.

1
hmk_f_laarmann24
1

Seltsi ajaloost

Pärnu AMS on üksikliikmetest koosnev organisatsioon, mis tegutseb aianduse, mesinduse, kodukultuuri ja rahvuskultuuri arendamisega Pärnumaa piirkonnas.

PÄRNU AIANDUSE JA MESINDUSE SELTS (Pärnu AMS) loodi 1924. a. Selts lagunes 1940. aastal ning taaselustati 1959. aastal 72 liikme poolt. Peamisteks tegevusteks oli loengute korraldamine ja pidamine. Puudusid hooned ja koos käidi juhuslikes kohtades. 1970.-1978. aastate jooksul ehitati välja olemasolev hoonetekompleks. Järgnevad 10 aastat olid Pärnu AMS õitsevad aastad: töötasid menukad huvialaringid, populaarsed olid aiandusloengute sarjad, korraldati hulgaliselt nii ülerajoonilisi kui ka vabariiklikke aiandusalaseid näitusi, mida külastas üle 10 000 inimese. 1985. aastal oli seltsis 1562 liiget. 1989. aastal organisatsioon taas lagunes. 1991 – 2005 aastal toimus seltsi tegevus tagasihoidlikult. Rahapuuduses müüdi 2004. aastal pool kinnistust seni ruume rentinud Eesti 4H-le, 10 aastase järelmaksuga. 2006. aastal alustati hoone remontimist, taaselustati aiandusalased koolitused ning nõustamine. 2007. aastal käivitus esimene suurim koolitusprojekt “Koduaeg kauniks!”, mille rahastamine saadi Kohaliku Omaalgatuse Programmist. Grupi suuruseks oli projektis 30 inimest, kuid esimese 3 päevaga registreerus 107 inimest. Koolitusprojekt kujunes edukaks ja koolituse programmi läbis 75 inimest. Aiandusteemaliste projektide elluviimised toimusid kuni 2012 aastani. 2013. aastal sellekohaseid koolitusi enam ei plaanitud, kuna inimeste huvi vähenes ja rahastuse puudumine muudab koolituse maksumust ja nii ei ole see enam taskukohane meie liikmetele ja aiandushuvilistele. 2007. aastal ehitati tänu Kohaliku Omaalgatuse Programmi toele seltsimajale uus katus. Projekti nimeks oli “Katus vettpidavaks”. 2009. aasta suvel osteti saali õhksoojuspump Kohaliku Omaalgatuse Programmi projekti “Soojus seltsimaja saali” kaasabil.

2
1
rannalised